Nuotolinis TPA LS Suvažiavimas. Vyksta balsavimas.

Mieli nuotolinio TPA LS suvažiavimo delegatai, dalyviai!

 

PRIMENAME, kad įvertinusi prognozes dėl paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pratęsimo, TPA LS valdyba 2020 m. gegužės 20 d. priėmė nutarimą 2020 m. TPA LS Suvažiavimą organizuoti nuotoliniu būdu.

Vadovaudamiesi TPA LS Įstatų 25 – 27 p., 2020 m. gegužės 21 d. paskelbėme, jog TPA LS suvažiavimas (ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas) 2020 m. organizuojamas tokia tvarka:

  1. parengtos TPA LS veiklos ataskaita (-os), TPA LS metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir TPA LS 2020 m. biudžeto projektas pateikiami visiems veikiantiems TPA LS poskyriams (jų pirmininkams, Suvažiavimo delegatams) elektroninio ryšio priemonėmis;

Nuoroda į teikiamų dokumentų rinkinio paketą (teikiama We Transfer priemonėmis) pateikiama čia: https://we.tl/t-4KS8Y4tDTf

Prašėme atsisiųsti dokumentus į savo kompiuterius ir su jais susipažinti.

 

  1. Nebuvo gauta jokių pastabų dėl pasiūlytos tvarkos, kad:

– nuotoliniam suvažiavimui pirmininkauja prezidentas Vytautas Pliuskus, sekretoriauja generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius*;

balsų skaičiavimo komisija sudaroma iš delegato balso teisės neturinčių TPA LS valdybos narių Vido Sabonio, Ramūno Matonio ir Biuro administratorės Eglės Žekaitės*;

___________

  1. susipažinti su pateiktais dokumentais ir, esant poreikiui, pateikti klausimams TPA LS valdybai ar Vidaus audito komisijai skiriamos 5 kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pateiktų 1 p. išvardintų dokumentų dienos; klausimai TPA LS valdybai ir/ar Vidaus audito komisijai gali būti pateikiami viešai žodžiu/žinutės forma per „TPA Lietuvos skyrius“ grupę, sukurtą Whats App aplinkoje, viešai pateikiant klausimus per TPA LS interneto svetainės funkciją, skirtą nariams, siunčiant pranešimą el. laišku visiems sąraše esantiems registruotiems dalyviams (poskyrių pirmininkams), taip pat neviešai pateikiant klausimus individualia tvarka el. paštu, siunčiant į šias pašto dėžutes: IPA.Lithuania@gmail.com ir info@ipa.lt;
  2. kadangi jokių klausimų per šias dienas nebuvo gauta, sutaupėme kelias atsakymams ir komentarams parengti skirtas 3 kalendorines dienas;

Todėl galima pereiti prie balsavimo etapo. Tam skiriamos 5 kalendorinės dienos.

  1. visi delegatai[1] savo pasirašytus (rekomenduojama mėlynu rašikliu arba patvirtinant kvalifikuoto el. parašo spaudu su metaduomenimis) balsavimo biuletenius (jų kopijas) skenuotus pateikia individualia tvarka el. paštu, siunčiant į šias pašto dėžutes: IPA.Lithuania@gmail.com ir info@ipa.lt; kartu kiekvieną balsavusį delegatą, TPA LS valdybos ir Vidaus audito komisijos narius prašome pateikti savo fotografijas;
  2. balsavimo biuleteniuose pateiktus balsus suskaičiuoja balsų skaičiavimo komisija, kuri sudaro ir savo parašais patvirtina balsavimo suvestinį protokolą ir pateikia kaip priedą prie Suvažiavimo protokolo;
  3. visi balsavimo protokolai atspausdinami ir saugomi TPA LS Biure kartu su kitais Suvažiavimo dokumentais.

PRIDEDAMA. Balsavimo_biuletenis

 

P.S. Dėkojame jau savo balsavimo biuletenius atsiuntusiems:

Kauno m. poskyriui (pasirašyta kopija + fotografija)

Utenos poskyriui (adoc, trūksta fotografijos)

Biržų poskyriui (pasirašyta kopija + fotografija)

Dėkojame ir Pagėgių poskyriui už balsą, tačiau prašome pateikti užpildytą ir pasirašytą biuletenį bei pirmininkės (delegato) fotografiją

 

[1] TPA LS Nuostratų 17 p. sakoma: „TPA LS Poskyrio delegatu paprastai yra Poskyrio pirmininkas. Jei Poskyrio pirmininkas tuo pačiu yra ir TPA LS Valdybos narys, jis negali vykdyti TPA LS Poskyrio delegato funkcijų. Tokiu atveju poskyrio delegatu skiriamas kitas Poskyrį atstovaujantis asmuo, apie ką raštu turi būti pranešta TPA LS generaliniam sekretoriui…

Source link

Susiję straipsniai

Komentarai

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Dalytis straipsniu

Naujausi straipsniai