2021-04-19 įvyko TPA LS Valdybos posėdis dėl Suvažiavimo organizavimo tvarkos

2021 20 balandžio
TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2021 m. balandžio 19 d. 19:00 ZOOM platformoje įvyko nuotolinis TPA LS Valdybos posėdis.

Žemiau pateikiama informacija dėl 2021-04-19 TPA LS Valdybos posėdžio sprendimų.

Žinia, kad šiemet baigiasi 2017 m. Suvažiavime išrinktų TPA LS valdymo ir kontrolės organų kadencija, tad šių metų Suvažiavimas ne tik, kaip kasmet, turi patvirtinti Finansinės atskaitomybės dokumentus, biudžeto projektą, tačiau ir išrinkti naujos kadencijos valdymo ir kontrolės organus (Prezidentą, Valdybą, Vidaus audito komisiją).

Priminsime, kad dar 2021 m. vasario 17 d. TPA LS Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinta ir paskelbta TPA LS ataskaitinio – rinkiminio Suvažiavimo data – 2021 m. gegužės 21 d. Taip pat buvo patvirtinta ir dar pernai numatyta Suvažiavimo vieta – Šiauliai (tuo atveju, jei baigiamasis Suvažiavimo etapas vyktų „gyvai“).

Stebėdama situaciją, susijusią su ribojimais dėl Covid-19 pandemijos, TPA LS Valdyba ėmėsi ir atsarginių variantų tam atvejui, jei Suvažiavimo nebūtų galimybės organizuoti „gyvai“, arba jei, vengdami užkrato rizikos ar dėl kt. priežasčių, delegatai vengtų ar negalėtų vykti į Šiaulius.

Taigi, 2021 m. balandžio 19 d. TPA LS Valdybos posėdžio metu buvo:

  1. Pritarta Vidaus audito komiteto ataskaitos projektui.
  2. Pritarta TPA LS ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo balsavimo už kandidatus į renkamus organus ir dokumentų rinkinių tvirtinimo biuletenių formoms.
  3. Pritarta Rinkimų komisijos narių rinkimo principui ir Rinkimų komisijos sudaryto balsavimo protokolo formai. (pagal TPA LS Nuostatų 44 p.[1])
  4. Aptarti ir patvirtinti sprendimai pagal TPA LS Nuostatų 21 p. dėl poskyrių, neatitinkančių TPA LS nustatytų reikalavimų, balsavimo teisių.
  5. Patvirtinti Suvažiavimo delegatų registracijos paskelbimo, delegatams tvirtinti teikiamų dokumentų rinkinių pateikimo, Balsavimo biuletenių pateikimo delegatams terminai (nustatyta data – iki 2021 m. balandžio 30 d.).
  6. Patvirtintas delegatų užpildytų ir pasirašytų Balsavimo biuletenių grąžinimo TPA LS (el. paštu IPA.Lithuania@gmail.com) terminas – iki 2021 m. gegužės 7 d. 24:00.
  7. Patvirtintas delegatų registracijos (on-line) terminas – iki 2021 m. gegužės 7 d. 24:00
  8. Patvirtinta rekomendacija Rinkimų komisijai 2021 m. gegužės 10 d. suskaičiuoti visus gautus balsavimo biuletenius ir apie suvestinius rezultatus informuoti TPA LS Valdybą numatomo jos posėdžio 2021 m. gegužės 10 d. 19:00 metu.
  9. TPA LS Valdyba įsipareigojo 2021 m. gegužės 10 d. 19:00 posėdyje priimti sprendimą dėl Suvažiavimo baigiamojo etapo organizavimo gyvai ar nuotoliniu būdu (priklausomai nuo situacijos, susijusios su ribojimais dėl Covid-19 pandemijos ir nuo delegatų registracijos dalyvauti baigiamajame Suvažiavimo etape rezultatų).

 

TPA LS generalinis sekretorius Vidaus komisijos pirmininkas                                                                             Vytautas Jasiulevičius

[1] TPA LS Nuostatų 44 p, Rinkimų komisijos vadovas ir balsų skaičiuotojai negali būti renkami iš iškeltų kandidatų į prezidentus ar Vidaus audito komisiją ir negali būti iš to paties Poskyrio, kaip ir keliami kandidatai.

Nuoroda į šaltinį

Susiję straipsniai

Komentarai

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Dalytis straipsniu

Naujausi straipsniai