Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyrius

2021 1 gegužės
TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

Mieli Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Lietuvos skyriaus poskyrių pirmininkai, TPA LS Suvažiavimo delegatai,

Kaip jau buvo  viešai paskelbta, 2021 m. balandžio 19 d. vyko TPA LS Valdybos posėdis, kurio metu buvo ieškoma sprendimų dėl šių metų ataskaitinio rinkiminio TPA LS suvažiavimo organizavimo sudėtingomis sąlygomis, susijusiomis su renginių, sambūrių ribojimų dėl Covid-19 pandemijos.

Šiemet baigiasi 2017 m. TPA LS Suvažiavime išrinktų TPA LS valdymo ir kontrolės organų kadencija, tad šių metų Suvažiavimas ne tik, kaip kasmet, turi patvirtinti Finansinės atskaitomybės dokumentus, biudžeto projektą, tačiau ir išrinkti naujos kadencijos valdymo ir kontrolės organus (Prezidentą, Valdybą, Vidaus audito komisiją).

2021 m. vasario 17 d. TPA LS Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinta ir paskelbta TPA LS ataskaitinio – rinkiminio Suvažiavimo data – 2021 m. gegužės 21 d. Taip pat buvo patvirtinta ir dar pernai numatyta Suvažiavimo vieta – Šiauliai (tuo atveju, jei baigiamasis Suvažiavimo etapas vyktų „gyvai“).

Stebėdama situaciją, susijusią su ribojimais dėl Covid-19 pandemijos, TPA LS Valdyba ėmėsi ir atsarginių variantų tam atvejui, jei Suvažiavimo nebūtų galimybės organizuoti „gyvai“, arba jei, vengdami užkrato rizikos ar dėl kt. priežasčių, delegatai vengtų ar negalėtų vykti į Šiaulius.

 Šiandieną Jums susipažinti yra teikiami šie su TPA LS veikla susiję dokumentai:

  1. 2020 m. ataskaitinio laikotarpio ataskaita (PPT skaidrėse);
  2. Vizijų 2021 – 2025 metams apžvalgą (mp4 filmukas, įkeltas ir į Youtube);
  3. Finansinės veiklos ataskaita (skaidrėse);
  4. Pajamų – išlaidų sąmata (doc);
  5. Vidaus audito komisijos ataskaita (doc);
  6. 2021 m. pagrindinių priemonių planas (doc).
  7. Balsavimo (rinkiminis) biuletenių rinkinys (doc, pridedamas)

PRAŠOME:

Suvažiavimo delegatus susipažinti su visa pateikta informacija ir:

a) užpildyti visą pateiktą Balsavimo biuletenių komplektą (pridedamas šiame laiške) ir ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 7 d. 24:00 delegatų užpildytus ir pasirašytus (pastabose nurodyta, kaip) Balsavimo biuletenius grąžinti TPA LS el. paštu IPA.Lithuania@gmail.com

b) Įvykdyti delegatų registracijos formalumus (on-line ir Balsavimo biuletenio „E“ formoje), terminas – iki 2021 m. gegužės 7 d. 24:00

Taip pat Suvažiavimo delegatus prašome užpildyti ir pasirašyti bei iki 2021 m. gegužės 7 d. 24:00 pateikti TPA LS el. paštu IPA.Lithuania@gmail.com Balsavimo biuletenių „A“, „B“ ir „C“ formas dėl renkamų organų, kartu pateikti Balsavimo biuletenių „D“ formą dėl pateiktų susipažinti veiklos ataskaitų, finansinės veiklos dokumentų rinkinio patvirtinimo.

Jūsų išrinkta (pagal Balsavimo biuletenio „E“ formoje pateiktus balsus) Rinkimų komisijai bus pateikti visi Jūsų atsiųsti biuleteniai ir prašoma 2021 m. gegužės 10 d. suskaičiuoti visus gautus balsavimo rezultatus ir informuoti TPA LS Valdybą numatomo jos posėdžio 2021 m. gegužės 10 d. 19:00 metu.

TPA LS Valdyba įsipareigojo 2021 m. gegužės 10 d. 19:00 posėdyje, remdamasi Jūsų pateikta informacija apie ketinimus ir pasiryžimą dalyvauti vienokios ar kitokios formos Suvažiavime, priimti sprendimą dėl Suvažiavimo baigiamojo etapo organizavimo gyvai ar nuotoliniu būdu (priklausomai nuo situacijos, susijusios su ribojimais dėl Covid-19 pandemijos ir nuo delegatų registracijos dalyvauti baigiamajame Suvažiavimo etape rezultatų).

Kilus klausimams dėl pateikiamos medžiagos pasiekiamumo ar dėl Balsavimo biuletenių pildymo ir pateikimo, kreipkitės į generalinį sekretorių tel. arba per Facebook Mesenger programėlę, arba per Whats App.

 

Nuoroda į šaltinį

Susiję straipsniai

Komentarai

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Dalytis straipsniu

Naujausi straipsniai

LIVE OFFLINE
track image
Loading...